800_61555495a5524_filter_615555aac343a

במחשבה תחילה – המדריך למתגרש

במחשבה תחילה – המדריך למתגרש ב"ה בתחילת הליך גירושין יש הרבה שאלות מבלבלות מאוד: האם אשלם מזונות? איך מחלקים את הרכוש המשותף ? האם אני צריך לשלם מזונות אישה לאשתי.... ? האם להפסיק לעבוד כדי שהשופט לא ישית עלי דמי מזונות גבוהים... ? האם יש משמעות ...

800_6155543ae55cf_filter_6155550453b3c

המדריך לגרושה הותיקה

המדריך לגרושה הותיקה ב" ה המדריך לגרושה הוותיקה: אי תשלום מזונות וחוסר שיתוף פעולה איך להתמודד בהצלחה עם המחלוקות שעולות אחרי ההסכם? אז הגירושין כבר מזמן מאחוריך, חתמתם על הסכם ואולי אפילו הצלחתם בזמנו להגיע אליו מבלי לנהל הליכים משפטיים (כל הכבו ...