2000_5f59f416f3059 (1)

במחשבה תחילה – המדריך למתגרש

במחשבה תחילה – המדריך למתגרש ב"הבתחילת הליך גירושין יש הרבה שאלות מבלבלות מאוד:האם אשלם מזונות?איך מחלקים את הרכוש המשותף ?האם אני צריך לשלם מזונות אישה לאשתי.... ?האם להפסיק לעבוד כדי שהשופט לא ישית עלי דמי מזונות גבוהים... ?האם יש משמעות לרכוש ...

2000_5f59f0c37c61e

המדריך לגרושה הותיקה

המדריך לגרושה הותיקה ב" ההמדריך לגרושה הוותיקה:אי תשלום מזונות וחוסר שיתוף פעולהאיך להתמודד בהצלחה עם המחלוקות שעולות אחרי ההסכם?אז הגירושין כבר מזמן מאחוריך,חתמתם על הסכםואולי אפילו הצלחתם בזמנו להגיע אליו מבלי לנהל הליכים משפטיים (כל הכבוד!)אבל ...