2000_5f59f416f3059 (1)

במחשבה תחילה – המדריך למתגרש

במחשבה תחילה – המדריך למתגרש ב"הבתחילת הליך גירושין יש הרבה שאלות מבלבלות מאוד:האם אשלם מזונות?איך מחלקים את הרכוש המשותף ?האם אני צריך לשלם מזונות אישה לאשתי.... ?האם להפסיק לעבוד כדי שהשופט לא ישית עלי דמי מזונות גבוהים... ?האם יש משמעות לרכוש ...