Output

יישוב סכסוך מה זה?

יישוב סכסוך מה זה? כאשר אחד מבני הזוג רוצה להגיש תביעה בנושא משפחה למשל: גירושין, משמורת ילדים, מזונות וכו'.... לפני הגשת תביעה חייבים לפתוח בהליך שנקרא: "בקשה ליישוב סכסוך". את הבקשה לישוב סכסוך ניתן להגיש בבתי המשפט לענייני משפחה או בבתי הדין ה ...