800_61555495a5524_filter_615555aac343a

במחשבה תחילה – המדריך למתגרש

במחשבה תחילה – המדריך למתגרש ב"ה בתחילת הליך גירושין יש הרבה שאלות מבלבלות מאוד: האם אשלם מזונות? איך מחלקים את הרכוש המשותף ? האם אני צריך לשלם מזונות אישה לאשתי.... ? האם להפסיק לעבוד כדי שהשופט לא ישית עלי דמי מזונות גבוהים... ? האם יש משמעות ...