pexels-fauxels-3184183

נשארים משפחה גם אחרי הגירושין

נשארים משפחה גם אחרי הגירושין ב"המשפחה של זוג נשואים או משפחה של זוג גרושים ?במשפחה זוג נשוי או זוג גרוש הם לעולם זוג.כאשר הורים לילדים מחליטים להתגרש הדבר היקר ביותר שעליו צריך לשמור שלא יפגע מהליך הגירושין והשלכותיו הוא המשפחה.הורים לילדים למר ...