800_6155546b53b5a

נשארים משפחה גם אחרי הגירושין

נשארים משפחה גם אחרי הגירושין ב"ה משפחה של זוג נשואים  או  משפחה של זוג גרושים ? במשפחה זוג נשוי או זוג גרוש הם לעולם זוג. כאשר הורים לילדים מחליטים להתגרש הדבר היקר ביותר שעליו צריך לשמור שלא יפגע מהליך הגירושין והשלכותיו הוא המשפחה. ...