800_61555495a5524_filter_615555aac343a

יישוב סכסוך

יישוב סכסוךמה זה ?  לאן ? כמה ? ולמה ? והעיקר, איך למנף את זה לטובתי !כל התשובות לכל התהיות.....כאשר מי מבני הזוג רוצה להגיש תביעה בנושא משפחה למשל: גירושין, חלוקת זמני שהות וטיפול בילדים, מזונות ועוד לפני הגשת תביעה חי ...

800_6155546b53b5a

הסכם ממון

הסכם ממוןיוזמה לעריכת הסכם ממון עלולה אמנם לגרום למתח בזוגיות, אבל להסכם ממון יש יתרונות רבים, במקרה שהנישואין מסתיימים באופן בלתי צפוי.המשמעות של נישואין ביהדות היא חיבור ושיתוף. לא בכדי, החוק מתייחס לנכסים שצוברים בעל ...

800_615554535d68b_filter_61555559903e9

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשךמה הוא ייפוי כוח מתמשך ? במה הוא שונה מייפוי כוח רגיל ? למה חשוב לערוך מסמך של ייפוי כוח מתמשך ? והאם מדובר על מסמך למבוגרים בלבד ?תקופת החיים מתחלקת מבחינה משפטית לשלש תקופות עיקריות.התקופה הראשונה - מגיל ...

800_6155543ae55cf_filter_6155550453b3c

הסדרי חובות

הסדרי חובות=מי לא מכיר את לשכת ההוצאה לפועל ? מפעם לפעם אנחנו נתקלים בהליכי גביה שמופעלים כלפינו לעיתים שלא בידיעתנו ולעיתים תוך שאנו בכוונה לא משלמים חוב השנוי במחלוקת.למשל, דוח שקיבלנו ולא הגיע לידיעתנו בסופו של יום ע ...

800_6155541036079

שטר הכתובה

שטר הכתובהמהי כתובה? באיזה עילות יחויב האיש לשלם את הכתובה? באיזה מקרים הכתובה תתבטל?כתובה היא שטר בו מתחייב האיש לזון ולפרנס את האישה כמו גם לחיות איתה (חיי אישות) ולדאוג לכל צרכיה.יש שני סכומים בשטר הכתובה. עיקר הכתוב ...

800_6155552039cd1_filter_615555360c991

ניכור הורי

ניכור הוריניכור הורי הוא נושא טעון וכואב בחברה שלנו. מציאות הפוגעת בהורים ובילדים כאחד.מה הוא ניכור הורי ?מה הסימנים לו ?איך הוא נוצר ?איך עוצרים אותו ?ניכור הורי כשמו כן הוא. מצב שבו ילד מתנכר למי מהוריו. יש ניכור הורי ...

800_5f59f7e265a82

גירושין בהסכמה

גירושין בהסכמהמה הם גירושין בהסכמה ? למי מתאים הליך של גירושין בהסכמה ? ומה הם יתרונותיו של הליך זה ?גירושין = סיום ברית הנישואין.במקרה שיש לבני הזוג ילדים, גירושין הוא לא רק הליך של פרידה, סיום ברית הנישואין, אלא הליך ...

800_5f54b3ea7b1e6

מזונות

מזונותמזונות ילדים הינו נושא טעון ומורכב ועליו יש מחלוקות רבות. יש להזכיר את הדין האישי החל בישראל. על פי הדין האישי החל על יהודים, חובת פרנסת הילדים מושתת על האב ומכאן החיוב של האב במזונות ילדים."עלות ילד" אינה עניין ש ...

800_5f59ea5646e7f

גירושין

גירושיןגירושין זו מילה טעונה הטומנת בחובה גם רגשות מעורבים וגם פחד מהבלתי ידוע וצפוי. בכל זאת, לא הכל בשליטתנו. יש מקרים בהם אחד מבני הזוג לא בשל ואף אינו מעוניין בגירושין לעומת הצד השני אשר פתח בהליכים וכוונתו ברורה וח ...