800_61555495a5524_filter_615555aac343a

יישוב סכסוך

יישוב סכסוךמה זה ?  לאן ? כמה ? ולמה ? והעיקר, איך למנף את זה לטובתי !כל התשובות לכל התהיות.....כאשר מי מבני הזוג רוצה להגיש תביע ...

800_6155546b53b5a

הסכם ממון

הסכם ממוןיוזמה לעריכת הסכם ממון עלולה אמנם לגרום למתח בזוגיות, אבל להסכם ממון יש יתרונות רבים, במקרה שהנישואין מסתיימים באופן בלת ...

800_615554535d68b_filter_61555559903e9

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשךמה הוא ייפוי כוח מתמשך ? במה הוא שונה מייפוי כוח רגיל ? למה חשוב לערוך מסמך של ייפוי כוח מתמשך ? והאם מדובר על מסמך ...

800_6155543ae55cf_filter_6155550453b3c

הסדרי חובות

הסדרי חובות=מי לא מכיר את לשכת ההוצאה לפועל ? מפעם לפעם אנחנו נתקלים בהליכי גביה שמופעלים כלפינו לעיתים שלא בידיעתנו ולעיתים תוך ...

800_6155541036079

שטר הכתובה

שטר הכתובהמהי כתובה? באיזה עילות יחויב האיש לשלם את הכתובה? באיזה מקרים הכתובה תתבטל?כתובה היא שטר בו מתחייב האיש לזון ולפרנס את ...

800_6155552039cd1_filter_615555360c991

ניכור הורי

ניכור הוריניכור הורי הוא נושא טעון וכואב בחברה שלנו. מציאות הפוגעת בהורים ובילדים כאחד.מה הוא ניכור הורי ?מה הסימנים לו ?איך הוא ...

800_5f59f7e265a82

גירושין בהסכמה

גירושין בהסכמהמה הם גירושין בהסכמה ? למי מתאים הליך של גירושין בהסכמה ? ומה הם יתרונותיו של הליך זה ?גירושין = סיום ברית הנישואין ...

800_5f54b3ea7b1e6

מזונות

מזונותמזונות ילדים הינו נושא טעון ומורכב ועליו יש מחלוקות רבות. יש להזכיר את הדין האישי החל בישראל. על פי הדין האישי החל על יהודי ...

800_5f59ea5646e7f

גירושין

גירושיןגירושין זו מילה טעונה הטומנת בחובה גם רגשות מעורבים וגם פחד מהבלתי ידוע וצפוי. בכל זאת, לא הכל בשליטתנו. יש מקרים בהם אחד ...