ניכור הורי

ניכור הורי הוא נושא טעון וכואב בחברה שלנו. מציאות הפוגעת בהורים ובילדים כאחד.

מה הוא ניכור הורי ?

מה הסימנים לו ?

איך הוא נוצר ?

איך עוצרים אותו ?

ניכור הורי כשמו כן הוא. מצב שבו ילד מתנכר למי מהוריו. יש ניכור הורי כלפי אימהות ויש ניכור הורי כלפי אבות.

הסימנים המקדימים לניכור הורי הם במצבים שהילד מסרב לקשר עם מי מהוריו או כאשר הילד מביע עויינות כלפי מי מהוריו. לעיתים הילד יכול להגיע לבית אימו אך לסרב לדבר איתה, לסרב אפילו לאכול. לעיתים ילד יגיע לבית אביו אבל יטיח בו האשמות קשות וידבר אליו שלא בכבוד ובביקורת בוטה.

רבים הסימנים לתחילתו של ניכור. צריך להיות ערניים לשינוי שחל ביחסו של הילד להורה, בהתנהלות הקשר אשר קדם לסכסוך הגירושין. לא כל שינוי מקורו בניכור הורי. יש לתת את הדעת כי ילדים חווים את הגירושין של ההורים ולכל ילד יש את התגובות שלו בהתאם לגילו, אופיו והתפתחותו.

הכי חשוב, להיות קשובים.

איך נוצר ניכור הורי ? תלוי את מי שואלים. אם נשאל את ההורה המנוכר הוא ישיב כי ההורה השני השפיע על הילד באופן  שגרם לעוינות הילד כלפיו. אם נשאל את ההורה הלא מנוכר הוא ירים גבה לא יסכים לקחת אחריות כל שהיא למצב מערכת היחסים של הילד וההורה המנוכר.

והאמת היא שאין לדעת. לעיתים ילדים תופסים צד עוד בתקופת קדם הגירושין ומערכת היחסים בינם לבין ההורה המנוכר לא מטופחת ולא מפותחת כאשר הגירושין מהווים קש ששובר את גב הגמל ומשם לנתק הדרך קצרה ואף צפויה.

לעיתים יש להורה השני יד ורגל ואף יותר בדבר, עד כדי כך שאפשר להצביע עליו כגורם לניכור. פעמים שההורה נתפס כחלש, כקורבן, הילד יזדהה עמו וירצה להגן עליו מההורה הפוגע וזו קרקע פורייה לניכור כלפי ההורה המצטייר בעיני הילד כחזק ופוגעני. הילד ייקח צד ויהיה נאמן להורה הקורבן בכך שינתק את הקשר עם הצד הפוגע.

ספק אם התנהלות הורית כזו, הצטיירות כחלש, כקורבן היא מודעת ונעשית כמניפולציה על נפשו הרכה של הילד או שאינה מודעת כלל אך תוצאותיה קשות.

מה לעשות כאשר נמצאים במצב של ניכור הורי וסירוב קשר ?

רצוי כמה שיותר מוקדם וטרם המצב מתקבע לפנות לבית המשפט למשפחה או לבית הדין הרבני בתביעה לחידוש קשר.

לבית המשפט למשפחה וגם לבית הדין הרבני הסמכות למנות מומחים (פקידת סעד או מכון מקצועי) אשר יבחנו את המצב הקיים וימליצו על הליך טיפולי לחידוש הקשר בין הילד לבין ההורה המנוכר. 

ככל ויימצא כי ההורה השני הוא הגורם המשפיע על הילד יורו על השתתפותו בהליך הטיפולי לחידוש הקשר בין הילד וההורה המנוכר.

במסגרת אבחון המצב הקיים וההמלצות לטיפול יעמדו המומחים גם על רמת האחריות של כל אחד מההורים למצב שנוצר.

ככל והמצב לא ישתפר יש סמכות לבית המשפט למשפחה כמו גם לבית הדין הרבני להשית על ההורה המנכר קנס על מנת לאלץ אותו לשתף פעולה או אפילו להורות על העברת הילד למשמורת חוץ ביתית על מנת לנטרל את השפעתו על הילד. 

במקרים בהם הניכור הוא כלפי האב אז סנקציה נוספת אשר יכולים להשית על האם ועל הילד בניסיון לגייס את שיתוף הפעולה לחידוש הקשר הוא ביטול דמי המזונות. זאת במטרה להסביר כי יש לאב חובות (תשלום מזונות) לצד זכויות – קשר מכבד עם הילד.

אין ספק כי מדובר על תופעה קשה ועצובה שקשה מאוד לפתור אותה.

חשוב לציין כי ניכור הורי זו עוולה נזיקית בגינה זכאים לפיצוי כספי. יחד עם זאת, להוכיח כי הניכור ההורי הינו באשמת ובאחריות ההורה השני – סבוכה לא פחות.

מוזמנים לדבר איתי בנייד 054-9170505

Shopping Basket