הסכם ממון

יוזמה לעריכת הסכם ממון עלולה אמנם לגרום למתח בזוגיות, אבל להסכם ממון יש יתרונות רבים, במקרה שהנישואין מסתיימים באופן בלתי צפוי.

המשמעות של נישואין ביהדות היא חיבור ושיתוף. לא בכדי, החוק מתייחס לנכסים שצוברים בעל ואשה בתקופת הנישואין כנכסים כמשותפים, גם אם בפועל הנכס רשום על שם אחד מבני הזוג בלבד. 

ההשקפה היא שזוג חי בשיתוף וכי השיתוף חל על הכל, מאחר שכל אחד מבני הזוג תורם את חלקו לקשר ולתא המשפחתי באופן אחר. 

לכן, אם הצדדים חלילה ייפרדו, יחולקו הנכסים שנצברו בתקופת הנישואין שווה בשווה, בין אם הנכסים רשומים רק על שם אחד מהם או על שם שניהם. זאת, כל עוד אין מקרה חריג המצדיק חלוקה אחרת. הגישה המוצהרת היא התייחסות לכל הרכוש כאל רכוש משותף. גישה זו מכבדת את מוסד הנישואין, שכאמור משמעותו חיבור ושיתוף מלא. 

עם זאת, לכל אחד יש זכות לומר שאינו מעוניין לקבל על עצמו את גישת המחוקק, שיתוף מלא בנכסים, וכי הוא רוצה לקבוע לעצמו חלוקה אחרת. לשם כך, המחוקק נתן אפשרות  לערוך הסכם ממון.

מהי המשמעות של הסכם ממון? האם ההסכם עלול לפגוע בחיבור שיוצר מוסד הנישואין? 

הסכם ממון הוא הסכם שעורכים בני הזוג לפני או אחרי הנישואין ומשמעותו הפרדה של נכסים מסוימים. לדעתי האישית, הסכם ממון, לכאורה, נוגד את מטרת הנישואין ואף פוגם בזוגיות, במשפחתיות ובקשר של הצדדים. עם זאת, ישנם מקרים מסוימים בהם חשוב לערוך הסכם ממון. 

מתי כדאי לערוך הסכם ממון ולגבי איזה רכוש? 

כשאחד הצדדים מגיע לנישואין עם ממון שצבר בעצמו לפני הנישואין, בין אם באמצעות עבודה קשה, בין אם בירושה או מתנה והוא רוצה לעשות בכך שימוש לתא המשפחתי. למשל, לצורך קניית דירה או למימון לימודים לבן/בת הזוג. 

במקרים אלה, לפני שיתוף הממון בתוך הקשר, יש לשקול מה לעשות במקרה שחלילה הקשר יסתיים. ניתן, למשל, לקבוע בהסכם ממון שהנכסים יוכנסו לקשר, אבל במקרה של גירושין, הנכסים יוחזרו לצד שהביא אותם לנישואין. 

כמובן, ניתן לציין בהסכם הממון גם כל הסכמה אחרת.

דוגמה לחשיבות של הסכם ממון: בחור שהשקיע חצי שנה לאחר החתונה 700,000 שקלים, שחסך תוך כדי עבודה לפני החתונה, בקניית דירה עם משכנתא לו ולאשתו. הדירה נרכשה על ידי בני הזוג ונרשמה על שם שניהם בחלקים שווים.

לאחר מספר שנים, הוא גילה שאשתו מנהלת רומן עם אשה מחוץ לנישואין. לאחר בירור, אשתו התוודתה בפניו שתמיד היו לה קשרים עם נשים מחוץ לנישואין וכי זאת לא פעם הראשונה. בני הזוג פנו לגירושין, אך על פי הדין, מחצית מהדירה שייכת לאישה מכיוון שנרשמה בעלותה בטאבו. 

כיצד הסכם ממון היה עשוי למנוע את המקרה?

במקרה זה, היה חיוני לחתום על הסכם ממון בנוגע לסכום שהבחור השקיע בדירה, לפני שיתוף הממון.

כך, למשל: ניתן היה לרשום את הזכויות בדירה באופן שאינו "שווה בשווה" וכך להבטיח שסכום הכסף המושקע יוחזר באופן בלעדי לבעל, ולא לאשה שבגדה בו. כך, במקרה של גירושין, היה ברור מה דינו של סכום זה, שהושקע בנישואין ובדירה. בהיעדר הסכם ממון, למעשה אותו אדם שם את כספו על קרן הצבי.

אילו עוד אפשרויות יש להחרגת נכסים מחוץ לנישואין? 

הצהרה בצוואה והסכם מתנה

נכסים נוספים שהלכת השיתוף בנכסים בנישואין אינה חלה עליהם: ירושות ומתנות. ניתן להעניק ירושות ומתנות לבני זוג נשואים, בכפוף להסכם בין נותן המתנה ומקבלי המתנה, שבו יוגדר מה גורלה של המתנה, בסיומו של קשר הנישואין. 

פעמים רבות, ההורים מעוניינים להעניק מתנות לבני הזוג שהתחתנו, כדי לעזור להם להתחיל את חייהם המשותפים. אם ההורים רוצים להתנות את המתנה בכך שבני הזוג יישארו ביחד, או לתת את הדעת לגבי הסוגיה האם המתנה היא לשני בני הזוג או רק לאחד מהם, ניתן לנסח בהסכם מראש מה יהיה הדין של נכסי המתנה, במקרה של פרידה או גירושין. כמובן, ניתן לנסח תנאים שונים, הקשורים גם למשך הזמן שהזוג נשאר נשוי. 

במקרה של הענקת דירה במתנה, ניתן לתת לכך את תשומת הלב, ע"י רישום בחלקים בלתי שווים של הדירה. למשל: 70% ו-30% או יחס אחר בהתאם לרצון הצדדים. יש לציין שלא ניתן לעשות את הרישום שלא בהתאם להסכם. הרישום הוא זכות קניינית שגוברת על ההסכם המהווה זכות חוזית. ניתן גם להבטיח את האמור בהסכם באמצעות הערת אזהרה.

לסיכום: על אף שמשמעות הנישואין היא חיבור ושיתוף בנכסים, ייתכן שיהיו מקרים שבהם בני הזוג או בני משפחותיהם המעניקים להם מתנות, ירצו להחריג (ובצדק!) נכסים מסוימים מהשיתוף. כדי לספק את רצונות הצדדים, ניתן לעשות שימוש בכלים שיצר המחוקק, כגון: הסכם ממון, הסכמי מתנה, הצהרות בצוואה ורישום בטאבו. 

כך, ניתן יהיה להבטיח את התקיימות רצון הצדדים, יהיה רצונם אשר יהיה.

יש לקחת בחשבון שאחת התוצאות הנפוצות של נישואין היא גירושין. לכן, כדי להימנע מניהול הליכים מסורבלים ויקרים, מומלץ לערוך הסכמים מראש. הסכמים אלה הרבה יותר זולים ונגישים, ומעניקים ביטחון ובהירות לצדדים.

טרם נתינת מתנה או הלוואה או שיתוף בנכסים שאינם ברי איזון אתם מוזמנים להתייעץ כיצד לשמור על נכסיכם בעת גירושין.

חייגו אליי 054-9170505

Shopping Basket